nadprosečne  pripreme  za  prijemni  ispit i  studije  na  Arhitektonskom  fakultetu
 
             
 
 
             
   Da ili ne ? Ilustracije  nastavnih  oblasti  
 
Imaš veliku želju da studiraš arhitekturu?
Ukoliko su tvoji odgovori na prethodna pitanja potvrdni i ti i dalje želiš da se pripremaš za arhitekturu - vrlo verovatno da si ti đak za nas.
 
  Spreman/spremna si da naporno radiš?  
  Znaš da ćeš morati da žrtvuješ vikende?
Ako želiš da postaneš deo kreativne ekipe Velikog spremanja! -pozovi jednog od nastavnika i dobićeš sve potrebne informacije  
 
 
Možeš da se suočiš sa sopstvenim neznanjem?  
 
U stanju si da održiš koncentraciju 4 sata?    
 
Želja za znanjem je veća od tvoje sujete?  
 
Radoznalog si duha?    
  Pogledajte kako je ranije izgledao prijemni ispit, i na šta se vrlo lako može vratiti:                                 Težište ispita predstavljao je grafički elaborat, a evo šta je sve podrazumevao............................d Ostatkom ispita se testiralo razumevanje teksta i rešavanje stereometrijskih problema..................d
     
   
       
           
             
 
 
 
     
     
       
       
                   

 
       
Veliko spremanje!    2006 / 2016