nadprosečne  pripreme  za  prijemni  ispit i  studije  na  Arhitektonskom  fakultetu
 
             
 
 
             
Razumevanje teksta .............( 6 bodova) Poimanje  prostora + logika  
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Osnov izrade grafičkog elaborata (maketa + crteži) predstavlja tekst u kom se opisuje nekakav prostor. Ovaj tekst prati 6 pitanja - za svaku od šest nedostajućih reči iz teksta potrebno je zaokružiti odgovarajuću među tri ponuđene ogućnosti. Strereometrija je oblast matematike koja se bavi geometrijskim telima - njihovom strukturom, zapreminom i različitim međusobnim odnosima. U većini srednjih škola se uče osnove iz ove oblasti, dok se na pripremama ona temeljno provežbava. Ovo su dve oblasti koje su činile veoma bitan deo prijemnog ispita od 2005. do 2010. Poslednje dve godine se ne pojavljuju na ispitu, ali se u nastavi Velikog spremanja! i dalje pojavljuju u umanjenom obimu.  
   
Svako od ovih pitanja nosi po 1 bod. Stereometriju na prijemnom ispitu čini 4 - 6 zadataka, obično sa podzadacima, koji daju ukupni zbir od 14 bodova, što zajedno sa pitanjima iz teksta čini 20 bodova, odn. trećinu ukupnih bodova koje je moguće osvojiti na ispitu. Ove oblasti su zadržane iz dva razloga. Osnovni je činjenica da su promene u strukturi prijemnog ispita uvek moguće, a drugi je važnost ovih zadataka u razvijanju sposobnosti poimanja prostora i manipulacije elementima u trećoj dimenziji.  
   
         
                   
 
 
 
 
       
       
       
       
                   

 
     
Veliko spremanje!    2006 / 2016