nadprosečne  pripreme  za  prijemni  ispit i  studije  na  Arhitektonskom  fakultetu
 
             
 
 
             
Zašto smo nadprosečni? Ilustracije  nastavnih  oblasti  
 
Nastavni program Velikog spremanja! zasnovan je na strukturi prijemnog ispita na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu. Na Velikom spremanju! se od početka držimo individualnog pristupa u radu sa đacima i to smatramo osloncem svog i uspeha naših đaka.  
   
  Prijemni ispit je drastično promenjen ove godine i sveden na formu testa, bez kreativnih oblasti. Iskustvo direktnog učešća u nastavi Arhitektonskog fakulteta pružilo nam je precizan uvid u način razmišljanja koji se od studenata arhitekture očekuje. Sa ovim pristupom đaci se upoznaju već na pripremama, što im omogućuje da se lakše snađu na početku studija. Tako, Veliko spremanje! pored primarnog cilja - upisa đaka, ima i sekundarni cilj - njihovu pripremu za same studije.  
 
Test se sаstoji iz dvа delа (tekst iz Informatora):  
 
1. Prvi deo testа  
 
Pitаnjа iz rаzličitih oblаsti kulture relevаntnih zа studije аrhitekture......................................30 poena  
 
2. Drugi deo testа: Sa novim prijemni ispitom to postižemo time što smo zadržali crtanje i pravljenje maketa u redukovanom obliku, kako bismo svojim đacima omogućili uspešan start i dobro snalaženje u prvim mesecima studija.  
Rаzumevаnje i logičko zаključivаnje.........30 poena Pogledajte kako je ranije izgledao prijemni ispit, i na šta se vrlo lako može vratiti:                                 Težište ispita predstavljao je grafički elaborat, a evo šta je sve podrazumevao............................ Ostatkom ispita se testiralo razumevanje teksta i rešavanje stereometrijskih problema................
  Tokom prethodne sezone priprema, naporno smo radili na pripremi novih predavanja kroz koja se sistematično obrađuju najvažniji periodi, autori i pojmovi iz istorije arhitekture, umetnosti, opšte kulture. Predavanja su propraćena testovima zahvaljujući kojima đaci obnavljaju i pohranjuju znanje u širi kontekst razumevanja razvoja pomenutim oblasti.
   
     
 
    Veliko spremanje! je i u novim uslovima zadržalo temeljni pristup zahvaljujući kom je i postalo sinonim za kvalitetne i sveobuhvatne pripreme za prijemni ispit.      
 
             
 
 
 
     
     
       
       
                   

 
       
Veliko spremanje!    2006 / 2016