nadprosečne  pripreme  za  prijemni  ispit i  studije  na  Arhitektonskom  fakultetu
 
             
 
 
             
Crteži makete ................(10 + 5 bodova) Sinteza ........................................(10 bodova)  
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od reforme prijemnog 2010. godine, maketa predstavlja okosnicu ispita jer direktno utiče na kvalitet pratećih priloga i opšteg utiska predatog elaborata. Ona treba da predstavlja apstraktnu kompoziciju koja na prostorno kvalitetan način ilustruje motive iz zadatog teksta.

Prijemni ispit na Arhitektonskom Fakultetu u Beogradu je oduvek podrazumevao i slobodoručni crtež kao jedan od načina testiranja sposobnosti uočavanja i predstavljanja trodimenzionalnosti prostora i medjusobnih odnosa elemenata koji definišu taj prostor.

Na trenutno važećem prijemnom ispitu zadaci koji se stavljaju pred buduće studente arhitekture u velikoj meri podsećaju na ono čime će se kasnije baviti. Praktično, sam prijemni ispit simulira projektantski kreativni proces. Sinteza je novi zadatak koji je osvežio prijemni u ovom pravcu.

 
     
 
Našim programom se problem makete savlađuje kroz niz tematskih celina sačinjenih od predavanja i vežbi, zahvaljujući kojima kod svojih djaka formiramo fond znanja i kriterijume potrebne za uspešan rad na ovom zadatku na samom prijemnom ispitu.

Na prijemnom ispitu, kandidati rade dva slobodoručna crteža kojima se prikazuju spoljašnji i unutrašnji prostor makete. Veliko spremanje! je nastavilo dobru tradiciju škole crtanja profesora Elima, negujući izražajan i upečatljiv crtež.

Sintezom je potrebno maketu prikazati u određenom prostorno-vremenskom kontekstu, koji se vizualizuje tumačenjem zadatog teksta. Na taj način se postiže ukrštanje kompozicionih motiva makete i prostorno-vremenskih motiva iz teksta.

 
 

U okviru ovog zadatka se dosta bavimo razvojem individualne kreativnosti i različitosti u pristupu koncipiranja svakog pojedinca. Razvoj ideje, prostorna organizacija, elementi od različitih materijala, kvalitet izvedbe su samo neke od tema kojima se tokom nastave veoma detaljno bavimo, kako bismo ih doveli do pozicije da na prijemnom ispitu pruže svoj maksimum iz ove oblasti.

Na A3 formatu se od kandidata očekuje da grafičkim putem predstave prostornost svoje makete težeći što tačnijim proporcionalnim, prostornim i perspektivnim odnosima. Drugi crtež koji prati maketu se izradjuje na A4 formatu i treba da prikaže unutrašnji prostor kompozicije makete na grafički korektan način, poput A3 formata.

Naši đaci razvijaju kako crtačke, tako i konceptualne sposobnosti potrebne za uspešnu sintezu. Veliko Spremanje! u toku svoje nastave realizuje seriju predavanja zahvaljujući kojima naši đaci formiraju fond znanja i mogućih pravaca koncipiranja, od kojih u konkretnoj situaciji i za određeni tekst, biraju najadekvatniji.

 
     
    Iskustva koja djaci steknu na našem kursu, su im višestruko korisna iz razloga što su primenjiva ne samo za potrebe prijemnog ispita, već i za uspešan početak studija na fakultetu. O ovome možete pročitati više među utiscima naših bivših djaka na stranci "Bivši đaci o Velikom spremnaju!"............... Đaci na Velikom Spremanju! prolaze kroz obuku koja im pruža znanja dovoljna za izradu grafički superiornog crteža sa svim kvalitativnim elementima (šrafure površina i senke) koji to podrazumevaju.   Sinteza ostavlja dosta slobode u smislu grafičkog metoda kojim se realizuje, pa na Velikom Spremanju uvežbavamo nekoliko različitih načina, od realističnih, grafički upečatljivih, do apstraktnih minimalističkih crteža. Svaki đak bira pristup koji njegovom senziblitetu najviše odgovara.  
    Maketa se na prijemnom ispitu boduje od 0-15 bodova. A3 crtež makete se boduje sa 0-10 bodova, a A4 crtež pogleda u unutrašnjost makete sa 0-5 bodova.   A4 crtež sinteze se na prijemnom ispitu boduje od 0-15 bodova.  
                   
 
 
 
 
       
       
       
       
                   
 
 
       
Veliko spremanje!    2006 / 2016