nadprosečne  pripreme  za  prijemni  ispit i  studije  na  Arhitektonskom  fakultetu
 
             
 
 
             
Organizacija priprema Ilustracije  nastavnih  oblasti  
 
Ključ nastavnog metoda i oslonac dosadašnjeg uspeha naših kandidata jeste individualni pristup đacima kroz rad u malim grupama. Nastava se održava subotom u terminu od 15 do 19h. Termin je prilagođen i đacima koji nisu iz Beograda, kako bi mogli na vreme doći i vratiti se.  
   
  Nastava se realizuje kroz niz različitih metoda - predavanja, proučavanje uglednih primera, čitanje, analiza i kritika sopstvenog rada i napretka, diskusije i naravno, izrada testova.
Male grupe omogućuju svakom đaku da iz svojih sposobnosti izvuče maksimum, a nastavnicima da svakog đaka prate individualno, poznajući njegov lični pristup, slabosti i sklonosti.
 
 
 
 
.Pored obaveznog dela nastave, đacima koji pokažu dodatno interesovanje i spremnost na rad, na raspolaganju je i deo sajta sa zadacima za vežbu, temama za skiciranje, uglednim primerima
Pripreme počinju porvog vikenda oktobra i završavaju se krajem juna naredne godine.
 
 
 
 
Nastava se do meseca juna odvija vikendom. U junu se broj viđenja duplira, a đaci imaju priliku da urade niz testova, iste strukture kao i prijemni ispit.
 
U radu sa đacima insistiramo na nekoliko važnih stvari - disciplini, redovnim dolascima, aktivnom učešću u nastavi, kritičkom odnosu prema sopstvenom radu i stalnom unapređenju istog. Pogledajte kako je ranije izgledao prijemni ispit, i na šta se vrlo lako može vratiti:                                 Težište ispita predstavljao je grafički elaborat, a evo šta je sve podrazumevao............................c Ostatkom ispita se testiralo razumevanje teksta i rešavanje stereometrijskih problema..................c
 
Jun, stoga, predstavlja kondicioni trening pred sam prijemni u kom se đacima simulira realnost ispita, kako bi se na njemu što bolje snašli i pokazali svoj maksimum.
 
   
 
           
             
 
 
 
     
     
       
       
                   

 
       
Veliko spremanje!    2006 / 2016