nadprosečne  pripreme  za  prijemni  ispit i  studije  na  Arhitektonskom  fakultetu
 
             
 
 
               
Kreativni crtež      
 

Poslednjih 20-ak godina, usled intenzivnog razvoja softvera i promene standarda grafičke prezentacije, slobodoručni crtež je pao u senku digitalnog prikaza. Medjutim - crtež je naša prva alatka u samom kreativnom procesu i brojne su prednosti vladanja ovom veštinom.

Ceo kurs se odvija u trajanju od tri meseca i organizovan je tako da je moguće priključiti se bilo kada u toku školske godine.  
Detaljnije informacije kao i prijavljivanje za kurs: Bratislav Branković - tel: 063/ 341 107, mail: info@spremanje.com
 
     
 

 
 
Pristojan grafičko-konceptualni prikaz, mogućnost brzog preispitivanja ideje u fazi razvoja projekta, efikasna komunikacija sa saradnicima i konsultantima na projektu, lični crtački pečat na finalnim prikazima - samo su neke od prednosti vladanja slobodoručnim crtežom.
 
 
 
 
 
 
U okviru Velikog Spremanja, od ove (2011) godine je pokrenut kurs “Kreativni crtež”, namenjen studentima arhitekture, enterijera, dizajna, kao i đacima srednjih škola koji žele da dopune svoju grafičku pismenost i razviju svoj crtački potencijal.  
 
  Program je sastavljen iz tri celine : Osnove, Tehnika i Primena, i realizuje se kroz tročasovna viđenja dva puta u toku nedelje.  Linija, šrafura, crno-belo, boja, flomaster, kombinacije - neke su od tehnika koje se obrađuju tokom kursa.
 
 
 
 
     
     
       
       
                   
 
 
       
Veliko spremanje!    2006 / 2016