nadprosečne  pripreme  za  prijemni  ispit i  studije  na  Arhitektonskom  fakultetu
             
             
Zanimljivosti  sa  nastave  
 
Na kraju svake sezone priprema, đaci dobijaju svoje crteže, rađene u učionicama Velikog spremanja! tokom cele godine.
Svaka nova oblast iz stereometrije ili poimanja prostora uvodi se predavanjem.  
 
 
 
 
Maj je mesec kada đaci Velikog spremanja! imaju priliku da urade nekoliko crteža u otvorenom prostoru, na različitim lokacijama.
Celim tokom priprema, na Velikom spremanju! se održavaju kontrolni časovi, na kojima đaci sami sebi i međusobno komentarišu rad i napredak.
 
 
 
 
   
Važan deo nastave crtanja predstavljaju ugledni primeri - đaci uče sa crteža prethodnih generacija, ali i svojih kolega.
Naš individualni pristup u nastavi manifestuje se, između ostalog, u činjenici, da svaki đak ima priliku da lično sa nastavnicima razjasni bilo kakve nedoumice u nastavi.
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
     
     
                 

     
Veliko spremanje!    2006 / 2011