nadprosečne  pripreme  za  prijemni  ispit i  studije  na  Arhitektonskom  fakultetu
 
                 
               
Veliko  spremanje!  za  strance Ilustracije  nastavnih  oblasti  
 
Tokom proteklih nekoliko godina, značajan broj maturanata iz Crne Gore i Republike Srpske, interesovao se i delimično pohađao naše pripreme. Za detaljnije informacije o ovom programu možete se informisati kod nastavnika  
   
  Iz razloga udaljenosti, ovi đaci nisu bili u mogućnosti da pohađaju ceo kurs - počevši od septembra, svakog vikenda, do kraja juna.    
 
   
 
Stoga smo, sa nekoliko đaka radili eksperimentalno i na osnovu tih iskustava osmislili novi segment priprema, prilagođen specifičnoj situaciji.    
 
   
 
Program priprema je, i za strane državljane, koji žele da upišu Arhitektonski fakultet u Beogradu, isti kao i za đake iz Srbije. Razlika je u načinu na koji su pripreme organizovane - ritam i termini dolazaka su prilagođeni mogućnostima onih koji žive izvan Republike Srbije.    
    Pogledajte kako je ranije izgledao prijemni ispit, i na šta se vrlo lako može vratiti:                                 Težište ispita predstavljao je grafički elaborat, a evo šta je sve podrazumevao...........................d Ostatkom ispita se testiralo razumevanje teksta i rešavanje stereometrijskih problema.................d
 
       
 
 
 
     
     
       
       
                   
 
 
       
Veliko spremanje!    2006 / 2016