nadprosečne  pripreme  za  prijemni  ispit i  studije  na  Arhitektonskom  fakultetu
 
           
 
 
 
           
 Đački servis  Log in  
 
Prijavljivanje novih đaka za pripreme 2016/2017. je uveliko počelo i traje do popune mesta. Više o pripemama i načinu prijavljivanja....................... pr
 korisničko ime
   
lozinka
 
 
   
  Još jedna uspešna godina je za nama - 40 od 46 đaka je steklo pravo na upis arhitektonskog fakulteta, od toga čak 70% na budžet. Čestitamo!  
 
 
 
Zbog velikog interesovanja, nakon popunjavanja planiranee dve grupe, otvorili smo i treću, koja sa radom počinje u subotu, 23.01..........................utisci  
 
 Šta  je  đački servis?
 
 
Pripreme su počele, intenzivno radimo i već smo na izmaku kapaciteta - par mesta je samo preostalo, pridružite se na vreme!  
Pogledajte kako je ranije izgledao prijemni ispit, i na šta se vrlo lako može vratiti:                                 Težište ispita predstavljao je grafički elaborat, a evo šta je sve podrazumevao............................d Ostatkom ispita se testiralo razumevanje teksta i rešavanje stereometrijskih problema..................d Veliko spremanje! ima on line servis dostupan samo našim đacima. Servis je namenjen unapređenju nastave putem dodatnih mogućnosti vežbanja, objavljivanja uglednih primera...
  Veliki uspeh Velikog spremanja na prijemnom ispitu - 91% - od 23 đaka koji su kompletirali pripreme, 21 je steklo pravo na upis, od toga 2/3 na budžet!
Pripreme za prijemni ispit 2015. počinju prvog vikenda oktobra 2014. po promenjenom programu i u novom ritmu nastave. Pročitajte detaljnije utisci    
Kao i mnogih prethodnih godina, izborili smo se sa promenama ispita i naši đaci su se u velikom broju upisali - njih 80%, od čega njih 3/4 na budžet!      
         
    Posle najavljenih promena prijemnog ispita, Veliko spremanje! nastavlja sa radom, i to u punom sastavu i sa izmenjenim programom. Detaljnije utisci      
         
    Dok primamo nove đake, pristižu nam lepe reči od prethodne generacije. Evo kako svoje iskustvo priprema opisuju bivši đaci Velikog spremanja..utisci      
         
             
 
 
 
     
     
       
       

 
Veliko spremanje! 2006 / 2016