nadprosečne  pripreme  za  prijemni  ispit i  studije  na  Arhitektonskom  fakultetu
 
           
 
 
 
           
 Đački servis  Log in  
 
Počelo je prijavljivanje nove generacije đaka za sezonu 2018./2019. koja počinje prvog vikenda oktobra. Naš kontakt........................................ pr
 korisničko ime
   
lozinka
 
 
   
  Na ovogodišnjem prijemnom ispitu učinak đaka sa naših priprema je 93% - njih 40 od 43 je upisalo Arhitektonski fakultet. Bravo!  
 
 
 
Prijavljivanje novih đaka za pripreme 2017/2018. je uveliko počelo i traje do popune mesta. Više o pripemama i načinu prijavljivanja..................... pr  
 
 Šta  je  đački servis?
 
 
Veliki uspeh i ove generacije đaka Velikog spremanja - 38 od 42 đaka je upisalo fakultet! Od toga - 2/3 na budžet. Čestitamo svima :)  
Pogledajte kako je ranije izgledao prijemni ispit, i na šta se vrlo lako može vratiti:                                 Težište ispita predstavljao je grafički elaborat, a evo šta je sve podrazumevao............................d Ostatkom ispita se testiralo razumevanje teksta i rešavanje stereometrijskih problema..................d Veliko spremanje! ima on line servis dostupan samo našim đacima. Servis je namenjen unapređenju nastave putem dodatnih mogućnosti vežbanja, objavljivanja uglednih primera...
  Nova sezona priprema je počela i još par mesta je ostalo. Još uvek je moguće priključiti se - prijavite se na 063341107 i počnite pripreme na vreme!
Prijavljivanje novih đaka za pripreme 2016/2017. je uveliko počelo i traje do popune mesta. Više o pripemama i načinu prijavljivanja..................... pr    
Još jedna uspešna godina je za nama - 40 od 46 đaka je steklo pravo na upis arhitektonskog fakulteta, od toga čak 70% na budžet. Čestitamo!      
         
    Zbog velikog interesovanja, nakon popunjavanja planiranee dve grupe, otvorili smo i treću, koja sa radom počinje u subotu, 23.01..........................utisci      
         
    Veliki uspeh Velikog spremanja na prijemnom ispitu - 91% - od 23 đaka koji su kompletirali pripreme, 21 je steklo pravo na upis, od toga 2/3 na budžet!      
         
             
 
 
 
     
     
       
       

 
Veliko spremanje! 2006 / 2016