nadprosečne  pripreme  za  prijemni  ispit i  studije  na  Arhitektonskom  fakultetu
 
           
 
 
 
           
 Đački servis  Log in  
 
Pripreme su počele, intenzivno radimo i već smo na izmaku kapaciteta - par mesta je samo preostalo, pridružite se na vreme!
 korisničko ime
   
lozinka
 
 
   
  Veliki uspeh Velikog spremanja na prijemnom ispitu - 91% - od 23 đaka koji su kompletirali pripreme, 21 je steklo pravo na upis, od toga 2/3 na budžet!  
 
 
 
Đaci Velikog spremanja su uradili 10 pripremnih testova po novoj strukturi prijemnog ispita. Savladali smo poslednju veštinu - kondiciju!  
 
 Šta  je  đački servis?
 
 
Pripreme za prijemni ispit 2015. počinju prvog vikenda oktobra 2014. po promenjenom programu i u novom ritmu nastave. Pročitajte detaljnije utisci  
Pogledajte kako je ranije izgledao prijemni ispit, i na šta se vrlo lako može vratiti:                                 Težište ispita predstavljao je grafički elaborat, a evo šta je sve podrazumevao............................d Ostatkom ispita se testiralo razumevanje teksta i rešavanje stereometrijskih problema..................d Veliko spremanje! ima on line servis dostupan samo našim đacima. Servis je namenjen unapređenju nastave putem dodatnih mogućnosti vežbanja, objavljivanja uglednih primera...
  Kao i mnogih prethodnih godina, izborili smo se sa promenama ispita i naši đaci su se u velikom broju upisali - njih 80%, od čega njih 3/4 na budžet!
Posle najavljenih promena prijemnog ispita, Veliko spremanje! nastavlja sa radom, i to u punom sastavu i sa izmenjenim programom. Detaljnije utisci    
Dok primamo nove đake, pristižu nam lepe reči od prethodne generacije. Evo kako svoje iskustvo priprema opisuju bivši đaci Velikog spremanja..utisci      
         
    Na prijemnom ispitu 2013. Veliko spremanje! je ponovilo uspeh od prošle godine, ali ovaj put sa značajno većim brojem đaka - 31 od 34 đaka je steklo pravo na upis! Čestitamo!      
         
    Prvi period nastave završen je kontrolnim časom na kom smo rezimirali napredak svakog od đaka ponaosob, i nakon kog se otvorilo par novih mesta.      
         
             
 
 
 
     
     
       
       

 
Veliko spremanje! 2006 / 2012